Friday, December 10, 2010

Please, no christmas parties!

Oh, please, no christmas parties!

1 comment:

  1. Hey nhóc, có phải em đang học ở studienkolleg frankfurt không? Em có được phát cái cuốn vé gì mà đi được các bảo tàng ở frankfurt trong 2 năm mà ko mất tiền không? Nếu mà em không đi nhiều, em có thể tặng lại cho anh được không? Anh sẽ hậu tạ em một cái gì đó.

    Anh-Hiếu (Uni Frankfurt)

    ReplyDelete